Дођите нам у госте  Кликните за детаљније!

Labudovo brdo
Knezevac
Counter

Поштоване колеге,

На основу дописа Министарства просвете науке и технолошког развоја број 610-00-00062/2019-07 од 18.02.2019. године право на бесплатне уџбенике у школској 2019/20. години имају:

 - ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи)– као доказ решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи);

    -ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану) , посебна документација није потребна јер школа поседује податке о тим ученицима осим ако су ученици будућег првог разреда );

    -ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом  који основношколско образовање и васпитање не оставрују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат).Посебна документација није потребна јер школа поседује податке о тим ученицима, осим ако су ученици будућег првог разреда);

    -ученици основних школа који  су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања Републике Србије ( доказ -потврда из средње школе или факултета, а ако је ученик наше основне школе само разред и одељење)

Потребно је да одељењске старешине доставе спискове ученика који остварују право на бесплатне уџбенике библиотекарки Марини Милосављевић до четвртка 28.2.2019.

Документацију родитељи доносе у библиотеку од  04.3-13.3.2019. године од 10-15 часова.

Родитељи из Кнежевца такође доносе документацију  у горњи објекат, библиотекарки школе.

25.02.2019.                                                                                        Директорка школе

                                                                                                    Милена Секулић Одаловић

 

Претрага

КАЛЕНДАР